Editoriaal My Way 6 – De nieuwe tijdsgeest

#

My Way 6 is een bijzonder nummer.
Eén van strijd, van stellingname.

We nemen de fakkel over van de actie die in Frankrijk werd gehouden, en waardoor het parlement een ontwerpresolutie verworpen heeft die tot doel had de praktijk van de psychoanalyse te veroordelen en te verbieden.
U leest het goed: “Veroordelen en verbieden”.
In dit geval in het veld van het autisme.
We zouden blij moeten zijn. We hebben toch een slag thuisgehaald?
Maar ik herhaal: een voorstel om te “veroordelen en verbieden”.
Zover is het dus gekomen.
Niemand kan er nog naast kijken. Het aantal veldslagen neemt toe, de psychoanalyse wordt meer en meer in het nauw gedreven.

Ze is doelwit van laster door pure propaganda.
Hoe schandelijker en leugenachtiger de brainwashing, hoe meer die doorsijpelt bij opiniemakers in de media en de politiek. Dat gaat hand in hand.
Men dwaalt mee op de trend van deze nieuwe tijd.
Het zou naïef zijn om te denken dat het hier gaat om één enkel misverstand.
Er zullen er nog volgen. Dit is pas het begin.

Want de psychoanalyse incarneert iets. Ze staat voor een bastion, een vesting die veroverd moet worden. Dat hebben ze goed begrepen, de knechten van deze tijd.
Trump, Poetin en konsoorten.

Maar wat incarneert ze? Waarvan is ze het laatste bastion?

Laten we het interview met Christiane Alberti lezen, en de teksten van Gil Caroz, Paola Bolgiani, Neus Carbonell en Ivan Ruiz.
Die zullen waarschijnlijk meer duidelijkheid scheppen en ons klaar doen zien.
Waarna we ons kunnen verzetten, zoals een volk dat in opstand komt wanneer het begrijpt wat er precies op het spel staat.

Vertaling Christel Van den Eeden

Print Friendly

This post is also available in: FransEngelsItaliaansSpaans