De moderniteit die de steunpilaren vernietigt

#

In onze klinische praktijk in een geestelijke gezondheidscentrum te Ruse, een stad in het noordelijke gedeelte van Bulgarije, worden steeds meer zelfmoordpogingen gepleegd door adolescente meisjes, die van Turkse of zigeuner ethnische minderheden afkomstig zijn en in Bulgarije wonen.

In ons land bestaan er nog steeds kleine gesloten gemeenschappen, gemeenschappen waar traditie het subject duidelijk definieert en richting geeft. Deze gemeenschappen bestaan parallel met een wereld waar de symbolische orde in verandering is, waartussen geen ontmoeting mogelijk is. Dit is de moeilijkheid waarmee we te maken hebben. De seksualiteit die overal doorsijpelt en de vragen over vrouwelijkheid plaatsen deze meisjes voor een serieuze uitdaging. Ze delen de onmogelijkheid om een oplossing te vinden voor de discordantie tussen het moderne liberalisme en de strikte patriarchale orde van hun gemeenschap.

De teloorgang van de Vader resulteert in het verlies aan richtlijnen die voorschrijven hoe men zijn sociaal gedrag moet structureren, hoe een man of een vrouw te worden. Een mogelijke oplossing is het couperen van de seksualiteit met het lichaam en de weigering om verder te proberen het niet bestaan van de seksuele verhouding in te schrijven. Dit leidt tot een terugtrekking uit het leven, men komt voor een impasse te staan. De zelfmoordpogingen verschijnen als een act om de spanning te onderbreken of als een toegeving aan de verleiding om alles op te geven.

Deze meisjes voelen zich gevangen tussen twee alternatieven – ofwel sluiten ze zich buiten hun tijd en leeftijdsgenoten ofwel worden ze afgewezen door hun ouders en familieleden. De keuze om loyaal te blijven aan hun traditie, bijvoorbeeld door niet te kiezen voor een eigen liefdespartner of gezien te worden als immoreel en zich zo in een leegte te storten door het verlies aan steunpunten, is extreem moeilijk en gecompliceerd.

Ons klinisch werk is een poging tot een ontmoeting, een kruispunt tussen deze twee paralle werelden.

Milena Popova, psychologe en Dr. Bilyana Mechkunova, kinderpsychiater in het “Child’s Place for Development” te Ruse, Bulgarije.

“Child’s Place for Development” is een dienst die klinisch werkt met kinderen en adolescenten, volledige geïnspireerd door de lacaniaanse psychoanalyse.

Print Friendly

This post is also available in: FransEngelsItaliaansSpaans