Ondersteboven!

#

Deze keer legt My Way de klemtoon op de hedendaagse erotiek. Vanuit dat gezichtspunt staat de 21e eeuw ondersteboven. Fabrice Bourlez wijst in zijn openingstekst op “de uitbreiding van het veld van het mogelijke” op het vlak van seksualiteit, in een tijdperk gekenmerkt door het feit dat iedereen meer en meer “doet wat hem bevalt”[1]. We constateren inderdaad langs de ene kant een wildgroei zonder weerga van objecten en praktijken, langs de andere kant een vermenigvuldiging van manieren van koppelvorming, waarvan getuige de vervanging van boyfriend door sexfriend, of, nog meer verrassend, van koppel door trouple[2], triorelatie. De wegen zijn dus velerlei en kronkelig geworden. Ons nieuw nummer van My Way stelt voor om deze nieuwe modaliteiten van het op een akkoordje te gooien met de genotspartner te exploreren.

In dit twaalfde nummer buigt Karoline Buchner zich over de kwestie van de pornografie, aan de hand van de opmerkelijke film van Raphaël Siboni “Er is geen seksuele verhouding”. Chiara Mangiarotti schenkt aandacht aan de kwestie van de seksuering: we zullen zien hoe het geslacht, naarmate de wetenschap vooruitgang maakt, een vorm van “zelf-benoeming” wordt. Daniel Olive stelt vast dat deze vooruitgang het leven niet gemakkelijker maakt van adolescenten die bij die gelegenheid een vorm van “alledaagse transvestie” uitvinden, die een volkomen nieuwe wijze is van zich een stijl aan te meten. Yves Depelsenaire doet ons ontdekken dat de overgang naar het tijdperk van de wetenschap ons ertoe heeft gebracht “de meest dwaze meesterbetekenaar!” uit te vinden, en ten slotte, in diezelfde lijn, doet Joost Demuynck ons zien dat ons tijdperk de intrede meemaakt van een “desublimering van de kunst”.

“Het reële van de sociale band, dat is het niet-zijn van de seksuele verhouding,” oppert Jacques-Alain Miller[3], ziedaar datgene waarmee iedereen te maken heeft. Vandaag legt het kapitalisme, dat het genot als imperatief heeft ingevoerd, zich erop toe om de manieren van genieten, die steeds meer gevarieerd zijn, tot in het absurde te normeren en in reeksen te ordenen. Elkeen moet daartegenover een stijl uitvinden die een mogelijke modaliteit zou zijn van een band te vormen, om zich te verweren tegen de debiliteit die ons beloert: ziedaar wat goed weerklinkt met “My Way”!

 

Vertaling: Els Van Compernolle

[1] archive8.pipol10.eu/2016/11/21/erotiques-contemporaines/

[2] http://www.slate.fr/story/99439/trouple

[3] Ibid.

Print Friendly

This post is also available in: FransEngelsItaliaansSpaans